Bengals
   
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Posh Pool-ooza! Show Squares
R
a
??
??
Cami KatC KatC Karie
Qtr 1Qtr 2
Qtr 3Qtr 4
m
s
??
??
Karie KatC Amanda blanc
??
??
KatC KatC
??
??
Karie Karie KatC Cami Q1 Score: to
??
??
Cami Karie Q2 Score: to
??
??
KatC Karie Q3 Score: to
??
??
Karie Cami Final Sc: to
??
??
KatC KatC Karie
??
??
Amanda blanc Karie
??
??
Amanda blanc KatC Karie Cami